ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนกาญจนวนิช ซอย 16
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 16.00น.
บริเวณ - ถนนกาญจนวนิช ซอย 16 (ซ.สามสิงห์)
10/10/2564 09:00
10/10/2564 16:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ