ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านซำตารมย์-กุดผักหนาม
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
31/03/2563 09:00
31/03/2563 16:30
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด