ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำซับ บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านหนองปล้อง บ้านคลองน้ำขาว บ้านอีน้ำมุด บ้านซับคุ้ม บ้านน้อยเขาเขียว บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ไลน์บ้านน้ำซับ บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านหนองปล้อง บ้านคลองน้ำขาว
บ้านอีน้ำมุด บ้านซับคุ้ม บ้านน้อยเขาเขียว บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563
27/07/2563 09:00
27/07/2563 17:00
กฟอ.ปักธงชัย
044-441180 , 090-2342417
ชานนทร์ ทิพย์จักร
ลำดับดาวน์โหลด