ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองซอ ตหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าจะดับตั้งแต่บริเวณหนองซอมินิมาร์ท ถึง บริเวณหน้าหัวหินคอนกรีต (ฝั่งถนนทิศใต้)
11/10/2564 08:30
11/10/2564 16:30
กฟต.หนองพลับ
0802422199
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด