ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงซอยเทศบาลพัฒนา2
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ
19/09/2563 09:00
19/09/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด