ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ ในซอยจอยส์เฮาส์
งานปรับปรุงเปลี่ยนเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูงในซอย
08/08/2565 09:00
08/08/2565 17:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053-896226 และ 053-896229
ทักษ์สิทธิ์ บุญมาประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด