ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกพ่อขุนถึงฝายวังบอน
เชื่อมสายจ่ายไฟคืนระบบฟีดเด้อ4
06/08/2562 09:00
06/08/2562 10:00
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
สุทัศน์ นาคีสถิตย์
ลำดับดาวน์โหลด