ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA2R-01 ถึง DDE บ้านห้วยลึก
ปักเสาแรงสูง ขนาด 14.30 ม.
1.ดับไฟ เวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านทุ่งสว่าง , บ้านห้วยลึก (จากศรีวิลไปพรเจริญฝั่งขวามือติดถนน)
2.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านทรัพย์รุ่งเรือง , บ้านป่าแฝก
15/10/2562 08:00
15/10/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด