ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.6 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี
ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปักเสาแซมไลน์ จำนวน 2 ต้น บริเวณ แยกทางเข้าวัดระนาม หมู่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 บริเวณ หมู่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณที่ไฟดับ ทางเข้าวัดระนาม โดยจะดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
11/10/2562 09:00
11/10/2562 14:00
กฟอ.สรรพยา
0622515314
สันติ สมสมัย
ลำดับดาวน์โหลด