ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณทางเข้าวัดดอนประดู่
ดับไฟเพื่อให้แผนกก่อสร้างสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง บริเวณทางเข้าวัดดอนประดู่
17/01/2562 08:00
17/01/2562 16:00
กฟอ.ท่าเรือ
035-341210
ดิเรก ตันเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด