ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเข็มทอง ซอย 3-4
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
18/01/2562 10:00
18/01/2562 11:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด