ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดประชุมมิตร หมู่ที่ 1,2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
14/02/2562 08:00
14/02/2562 16:30
กฟอ.บ้านฉาง
086-3017303 , 081-3417943 , 082-2091808
ธิตินนท์ กัตติยบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศดับไฟ