ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านคลองตาเพชรล่าง ถึง บ้านเขาห้ายอด
อุปกรณ์ตัดตอนไลน์บริเวณคอสะพานคลองตาเพชรล่าง , ซอยหลุมมะนาว 1 (ข้างบ้านผญ.จินนะ) , ซอยหลุมมะนาว 2 , ซอยหลุมมะนาว 3 , ซอยเขาชะอางค์ 8 , ซอยเชาชะอางค์ 3 , ปั้มน้ำมันบางจาก , อาคารเอนกประสงค์แยกหลุมมะนาว , ไลน์บ้านหลุมมะนาว ซอย 3 – 7 , วัดหลุมมะนาว , บ้านผู้ใหญ่แหลม , ร้านวัสดุก่อสร้างคลองกระแสร์ , ตลาดเขาชะอางค์ , โรงเรียนส่วนป่าเขาชะอางค์ , บ้านเขาชะอางค์บน , ซอยชาลี , สถานีตำรวจภูธรย่อยเขาชะอางค์ , อบต.พลวงทอง
24/03/2561 09:00
24/03/2561 17:00
กฟอ.บ่อทอง
038-211460 , 038-211341
ยุทธนา ลักษมีธิติ