ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยก้านเหลือง บ.โนนยาง บ.ห้วยไม้ซอด ดับไฟสองช่วงเวลา08-00ถึง08.30 และ16.30-17.00 บ.นาโซ่ บ.เจริญรัตน์ บ.สมประสงค์ ดับไฟ 08.00-17.00น.
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสาย เปลือย 120 ต.มม.เป็นสายหุ้มฉนวน 185 ต.มม.และรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง
30/01/2562 08:00
30/01/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด