ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โปร่งเป้า,บ.เหล่างาม,อบต.เหล่างาม,บ.ปากห้วยม่วง,อนามัยปากห้วยม่วง,บ.พรสวรรค์,บ.สำโรง,บ.ร่องคันแยง,บ.ผาชัน,รร.ผาชัน,บ.จอมปลวกสูง,อนามัยสำโรง,บ.โปร่งโพน,สถานี ททบ.5 อ.โพธิ์ไทร
แผนดับไฟเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายจากอุปกรณ์รหัส TPP7R-03 บ.สองคอน ถึงสวิชท์ใบมีดชั่วคราว บ.โปร่งโพน
18/01/2562 08:30
18/01/2562 16:30
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 045-482474
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด