ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณกลางซอยราษฎร์สามัคคี(คุ้มหลวง) [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงระบบจำหน่าย 22 kV ออกจากที่ดินผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 ต้น
25/10/2563 08:00
25/10/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด