ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านต๋อมกลาง ม.4 ซ.6 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
13/10/2564 09:00
13/10/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด