ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนประชาเสกสรร
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณถนนประชาเสกสรร ตั้งแต่ถนนประชาเสกสรร - โรงน้ำแข็งKT
ส่งผลให้ ถนนประชาเสกสรร, ถนนประชาเสกสรร ซอย2, โรงน้ำแข็งKT, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, พุทธสถานธรรมฉือเอินแม่ฮ่องสอน, บ้านชานเมือง(บางส่วน), เฮือนดาบบิน ไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราว
16/01/2562 08:30
16/01/2562 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695027
ปรมินทร์ ขจรศรี
ลำดับดาวน์โหลด