ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.วังสามหมอ บ.ยางเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์ระบบ 22 เควี ระยะทาง 5 กม
23/05/2562 09:00
23/05/2562 16:00
กฟอ.กุมภวาปี
042-334-545-6
พัชรัตน์ วิมลจิตร
ลำดับดาวน์โหลด