ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองสมอ ม.14 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง(สับเปลี่ยนหม้อแปลง)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๑6.๐๐ น. บริเวณดับไฟ บ.หนองสมอ ม.14 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง

05/06/2563 08:00
05/06/2563 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก