ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร่มเย็นหนองหิน ต.นาดี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
04/08/2565 09:00
04/08/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ