ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านงิ้ว, บ้านหนองหนาด, บ้านโนนทัน, ฟาร์มหมูบ้านโนนทัน, บ้านโคกเสี่ยว และโรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง มีความประสงค์ต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี บริเวณ บ้านงิ้ว ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายระเอียดดังนี้
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. บริเวณไฟฟ้าดับ บ้านงิ้ว, บ้านหนองหนาด, บ้านโนนทัน, ฟาร์มหมูบ้านโนนทัน, บ้านโคกเสี่ยว และโรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
10/05/2564 09:00
10/05/2564 17:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก