ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(แยกไลน์เข้าบ้าน ผญ.รมย์) ม.16 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายแรงสูงเพิ่มติดตั้งหม้อแปลง
16/08/2562 08:30
16/08/2562 16:30
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด