ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
มิตรภาพ ซ.4 สมบัติธานี 1
24 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมาดับไฟ 09.00-11.00น. เพื่อแก้ไฟระบบจำหน่ายแรงต่ำชำรุด
24/11/2564 09:00
24/11/2564 11:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044-242072
สิทธินนท์ ศรีคชา