ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเลียงเมือง สันป่าตอง - หางดง บริเวณหน้า รพ.สต. บ้านห้วยส้ม ถึง ป้อมตำรวจน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ถนนเลียงเมือง สันป่าตอง - หางดง บริเวณหน้า รพ.สต. บ้านห้วยส้ม ถึง ป้อมตำรวจน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
31/05/2564 08:30
31/05/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธาดาพงศ์ พรหมมี