ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.บริเวณ ถนนคลองเรียน 2 ซอย 6 2.บริเวณ ท้ายซอย 4 และ ท้ายซอย 8 ถนนคลองเรียน 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงเปลี่ยนสาย จากสายเปลือยเป็นสายหุ้ม
05/06/2563 09:00
05/06/2563 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 – 806119 , 074 - 806128
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ