ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ข้าง บ.ลัคกี้ฟู้ดส์ จำกัด [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ติดตั้ง Air break switch 115 kV
19/09/2564 08:00
19/09/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด