ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.บ้านเดื่อ ,ชุมชนขามจ่า
ต.บ้านเดื่อ ,ชุมชนขามจ่า

จากสะพานโพนสา(ฝั่งโรงงานยาสูบ) ถึง โค้งกุดบง
23/07/2562 09:00
24/07/2562 16:00
กฟอ.ท่าบ่อ
0929235662
มงคลชัย ทองเปี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด