ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองสองห้องปากทางเข้าวัด ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
บ้านหนองสองห้องปากทางเข้าวัด ม.4 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา ดับไฟตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำและย้ายหม้อแปลง วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00น.
15/11/2564 09:00
15/11/2564 16:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด