ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดพรวน ถึง สนามหญ้าเทียมบิ๊กเบิร์ด อำเภอเมือง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการดำเนินงาน ในบริเวณวัดพรวน ถึง สนามหญ้าเทียมบิ๊กเบิร์ด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวัน พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00– 12.00 นาฬิกา
17/09/2563 09:00
17/09/2563 12:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด