ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ ตึกร้างตรงข้ามมหาชัยเมืองใหม่ ถึง เชิงสะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ แนวถนนพระรามที่ 2 ขาเข้า กทม. และ บริเวณ ตั้งแต่ปั๊มบางจาก ,ปากซอยกระเบื้องลีลา ถึง ปากทาง บ.เหรียญทองพลาสติก จก. แนวถนนพระรามที่ 2 ขาออก กทม. [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV (พาดสาย Overhead 22 kV ข้ามถนนพระราม 2 ชั่วคราว)
08/11/2563 08:00
08/11/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด