ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองสองห้อง ม.7 ,บ้านหัวถนน ม.1 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เป็นงานเปลี่ยนขนาดสาย จากสายเปลือยเป็นสายเคเบิ้ล ระยะทาง 1 กม. บริเวณแยกบ้านหัวถนน - ศูนย์ปฏิบัติธรรมพฤกษาวารี
14/08/2562 08:30
14/08/2562 16:00
กฟอ.ท่าตะโก
056-249460
อดุลย์ มหารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด