ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองขี้เหล็ก ต.สะแกราช
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนลูกถ้วย pin post เป็น line post
14/11/2562 09:00
14/11/2562 16:00
กฟอ.ปักธงชัย
044-441180 , 090-2342417
ประเสริฐศักดิ์ ขามฤทธิ์