ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนแสลงพันธ์ หมู่4 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ติดตั้งหม้อแปลง 160 KVA 3 เครื่อง พาดสาย 22,33 ชนิด 3-50 ACSR จำนวน 210 เมตร
15/09/2563 08:30
15/09/2563 16:00
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ