ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
คลอง9 ถนนรังสิต บริเวณวิโรจน์เฮดเดอร์
ติดตั้ง SF6 แทน OKA09S-24
11/06/2564 09:00
11/06/2564 16:30
กฟอ.หนองเสือ
0813784882
เพิ่มสกุล พูลมา
ลำดับดาวน์โหลด
1จฟ.7