ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนสุสวาท 2 คลอง 7 หมู่บ้านวรรณวดีแสนสุข หมู่บ้านพฤกษา วงแหวน PK 131 และผู้ใช้ไฟฟ้าริมถนนช่วง บริเวณไฟแดงคลอง 7 ถึงหมู่บ้านพฤกษา วงแหวน PK 131
การปรับปรุงระบบจำหน่าย หน้าสถานีไฟฟ้า คลอง 7
28/02/2564 09:00
28/02/2564 17:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
จิรโรจ เจริญผ่อง
ลำดับดาวน์โหลด