ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าตึกฉุกเฉินโรงบาลเจ้าพระยา ถึง ก่อนร้านชมชล
ดับไฟพาดสายแรงสูงหน้าตึกฉุกเฉินโรงบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถึง ก่อนร้านชมชล
28/05/2564 07:00
28/05/2564 17:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด