ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ผู้ใช้ไฟแนวถนนแสงชูโตสายฝั่งตะวันออก ตั้งแต่หน้าเขื่อนแม่กลอง ถึงสามแยกบ้านใหม่
ปักเสาแซมไลน์แรงสูงย้ายจุดติดตั้งใหม่
01/03/2563 08:30
29/03/2563 14:00
กฟอ.ท่าม่วง
034-611099,034-612066,034-658184
คชาศักดิ์ ทองดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ วันที่ 29 ก.พ. 63