ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยปลาชานเมือง ถ วงแหวนรอบสาม
ดับไฟให้ ผู้ใช้ไฟฟ้าในซอย ดำเนินการ ตัดแต่งต้นไม้ ใกล้ สายไฟฟ้าแรงสูง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
08/07/2565 10:00
08/07/2565 12:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226,053896229
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด