ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนสายบ้านเมืองใหม่ - ป่าคลอก ตั้งแต่สามแยกบ้านเมืองใหม่ - หน้าสนามกอล์ฟมิชชั่นฮิลล์ - หน้าโรงเรียนพารา (กระแสไฟฟ้าดับทั้ง 2 ฝั่งถนน) และดับเฉพาะฝั่งขวาตั้งแต่ฝั่งตรงกันข้ามสนามกอล์ฟมิชชั่นฮิลล์ - หน้าโรงเรียนพารา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริเวณถนนสายบ้านเมืองใหม่ - ป่าคลอก ตั้งแต่สามแยกบ้านเมืองใหม่ - หน้าสนามกอล์ฟมิชชั่นฮิลล์ - หน้าโรงเรียนพารา (กระแสไฟฟ้าดับทั้ง 2 ฝั่งถนน) และดับเฉพาะฝั่งขวาตั้งแต่ฝั่งตรงกันข้ามสนามกอล์ฟมิชชั่นฮิลล์ - หน้าโรงเรียนพารา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
07/02/2563 09:00
07/02/2563 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
ปาณิสรา ศรีวิไล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 7/02/2563