ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ช้างเผือก-แยกประตูน้ำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รื้อถอนสายเปลือย ขนาด 185 ต.มม. ระยะทาง 800 เมตร
พาดสายเคเบิ้ล ขนาด 185 ต.มม. ระยะทาง 800 เมตร
08/09/2562 08:00
08/09/2562 16:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044-242072
สิทธินนท์ ศรีคชา
ลำดับดาวน์โหลด