ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองผักจิก บ้านรวมไทย บ้านแม่คาววัง
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์บนเสาไฟฟ้าแรงสูง
25/05/2564 08:30
25/05/2564 16:30
กฟอ.พาน
053723044
พิษณุ เมไฟ
ลำดับดาวน์โหลด