ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังวัดเทพพิทักษ์ ม.9 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง
ดับไฟฟ้าตัดต้นไม้ใหญ่คร่อมสายไฟฟ้าแรงสูง ใต้วัดเทพพิทักษ์ จนถึงแยกบางอีรัม
20/08/2562 09:00
20/08/2562 13:00
กฟอ.บ้านสร้าง
0817150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด