ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเนินพลับหวานตั้งแต่ตรงข้ามซอยมาบยายเลีย 45 ถึงซอยมาบยายเลีย 20
เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย SAC
PM หม้อแปลง
ตัด DDE แบบมีไฟ
เปลี่ยนสาย N เปลือย เป็นสายหุ้มฉนวน
20/08/2562 09:00
20/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด