ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ตัดต้นไม้คร่อมสายและใกล้แนวสายแรงสูง ปรับแต่งเสาแรงสูงเอนเอียง บริเวณหน้า โรงโม่หินอรพิน ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
02/08/2565 09:00
02/08/2565 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991,087-8525069
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน นายรัญจกร สุขทองสา
ลำดับดาวน์โหลด