ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกถนนหนองครกบางบ่อซอย 3 ซอย 5 หมู่บ้านหนองตะแบก อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
หมู่บ้านอารยา หนองครกบางบ่อซอย 3 ซอย 5 บ้านหนองตะแบก กาสลอง โฮมสเตย์ แอนด์รีสอร์ท หมู่บ้านดาวิกา วัดมากดวงเทียน นพรัตน์รีสอร์ท
01/11/2563 08:00
01/11/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด