ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับจากสนักงานเขตุพื้นที่การศึกษาเขตุ4 ถึง สนามตลาดนัดบ้านหินกองน้อยหมู่5
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย เวลาดับในวันที่17 มค 61 เวลาตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น. ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
1.เทศบาลน้ำพอง
2.สำนักงานเขตุ4
3.หอสมุดพระเทพฯ
4.7-11 บ้านหินกอง
5.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร
6.ร้านนิพนธ์วัสดุก่อสร้าง
7.บ้านหินกองหมู่5
8..บ้านหินกองหมู่4
9.นานารีสอร์ท
17/01/2562 09:00
17/01/2562 17:00
กฟอ.น้ำพอง
0933299026
ศุภชัย ว่องไว
ลำดับดาวน์โหลด