ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่านางเลื่อน อ.ชนบท(กฟอ.บ้านไผ่)
ดับไฟสับเปลี่ยนหม้อแปลง(เพิ่มขนาด)
05/02/2564 09:00
05/02/2564 12:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-257
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด