ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนบ้านไร่ ตั้งแต่สามแยกตึกแถววิมลรัตน์ ฝั่งขวาทั้งหมด อ.หล่มสัก
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
17/10/2563 08:30
17/10/2563 13:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด