ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี
ด้วย กฟย.ไพศาลี จะเข้าดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในบริเวณพื้นที่ บ้านร่องระกำ, บ้านพระพุทธบาท, บ้านประดู่งาม, บ้านวังกระโดนใหญ่, บ้านวังกระโดนน้อย, บ้านตะคร้อ ทั้งหมด และ บ้านหนองผักหวาน, บ้านเนินมะเกลือหวาน, บ้านช่องคีรี และบ้านช่องไม้ติด ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ในวันที่ 8 พฤศจิกยน 2562
08/11/2562 09:00
06/11/2562 16:00
กฟอ.ไพศาลี
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี
ลำดับดาวน์โหลด